Als u een wat oudere woning heeft is het aantrekkelijk om deze te verbouwen ten behoeve van een beter wooncomfort. Voor verbeteringen die ervoor zorgen dat u minder energie gaat verbruiken zijn tal van financiële ondersteuningsmaatregelen of premies beschikbaar. Die worden verstrekt door verschillende overheden, netbeheerders, gemeenten en provincies. Aan de premies is een aantal voorwaarden verbonden. Die voorwaarden zijn premieafhankelijk. Het is beslist de moeite waard om daar goed in te duiken en uit te zoeken of u voor één of voor een combinatie van premies in aanmerking komt.

Maak gebruik van diverse premies

De Vlaamse overheden stellen een flink aantal premies beschikbaar. Zoals de Vlaamse Renovatiepremie voor grondige renovatiewerken en de Vlaamse Verbeteringspremie voor kleine verbeteringswerken. Deze twee premies worden achteraf toegekend op basis van facturen voor de werkzaamheden. Aanvullend hebben de overheden een aantal regelingen waarbij u kunt profiteren van lagere btw-tarieven, bijvoorbeeld als uw woning energetisch ingrijpend is verbeterd. De randvoorwaarden voor deze regelingen zijn best ingewikkeld. Toch is het financieel de moeite waard om goed uit te zoeken of u van één of meer regelingen kan profiteren.

De premies zijn mede afhankelijk van de werken die u gaat uitvoeren. Er zijn premies voor ramen, verwarming, elektriciteit, dakisolatie, sanitair, muur- en vloerisolatie, een zonneboiler of warmtepomp. Voor sommige werken gelden meerdere premies tegelijk. Als dat het geval is kunt u door een slimme en doordachte aanpak van de verbouwing soms gebruik maken van een combinatie van regelingen. Om u alvast op weg te helpen hebben de overheden op de website premiezoeker.be een overzicht gemaakt van alle beschikbare premies voor de werken die u wilt uitvoeren. Het overzicht is afgestemd op uw woonplaats.

Het is tamelijk lastig om alle premies en regelingen voor uw situatie op een rij te zetten. Maar uw moeite wordt zeker beloond, want het is financieel aantrekkelijk om het werk aan uw woning af te stemmen op de premies die u kunt ontvangen. Het belangrijkste is een goede planning: in welke volgorde de werkzaamheden moeten worden gedaan? Ook belangrijk zijn de voorwaarden waar u aan moet. Dat betekent dat u bij verbetering van bijvoorbeeld de isolatie eerst moet uitzoeken aan welke technische eisen u dient te voldoen om voor een premie in aanmerking te komen. Daarna beslist u pas welke bouwkundige maatregelen u precies gaat nemen.

Woningverbetering premie

Als u in het Vlaamse gewest woont en uw woning wilt verbeteren kunt u gebruik maken van de Vlaamse verbeteringspremie. Deze premie wordt verstrekt in twee situaties: als uw woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen of als de woning wordt uitgebreid om overbevolking te voorkomen.

Isolatie wordt bij deze premie in een aantal situaties alleen gesubsidieerd als dit een onderdeel is van de werken. Dus als u uw dak wilt isoleren, wordt dit alleen gesubsidieerd als de dakconstructie tegelijk wordt hersteld of vernieuwd. Dat geldt ook voor het aanbrengen van rolluiken. Daarvoor wordt alleen subsidie verstrekt als dit in combinatie met het aanbrengen van dubbele beglazing wordt gedaan. Gevelisolatie door de bestaande spouwmuur op te vullen wordt wel als losse maatregel gesubsidieerd.

De Vlaamse verbeteringspremie gaat in 2019 op in de renovatiepremie. U kunt nog premies aanvragen tot 1 juni 2019.

Meer informatie over het isoleren van uw woning. [Externe link naar WtIsolatie.be]

Verbeteringspremie voor werken aan uw woning. [Externe link naar Wonenvlaanderen.be]

Overzicht van premies die u kunt aanvragen. [Externe link naar Premiezoeker.be]

Vraag offertes aan voor renovatiewerken. [Externe link naar Ajcrenovation.be]

Voorwaarden

U kunt deze premie aanvragen als bewoner of verhuurder van de woning. De premie wordt verstrekt op basis van uw inkomen, de staat van de woning en de ingediende facturen.

Procedure

De verbeteringspremie kan worden aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd. De aanvraag plus alle facturen moeten daartoe worden opgestuurd naar Wonen-Vlaanderen. Er zijn twee aanvraagformulieren: één voor bewoners en één voor huurders van een woning. Nadat de aanvraag is ingediend ontvangt u een ontvangstbevestiging. Na drie maanden wordt een beslissing genomen over toekenning van de premie. Drie maanden na de beslissing vindt uitbetaling plaats.

De formulieren vindt u hier. [Externe link naar Wonenvlaanderen.be]

Bedrag

De lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor de premie is verdeeld in acht categorieën. Per categorie geldt een vast premiebedrag. Dit zijn dakwerken (1.250 euro), buitenschrijnwerk (1.250 euro), gevelwerkzaamheden (1.500 euro), aanpak van optrekkend en doorslaand vocht in binnen- en buitenmuren (750 euro), installeren of aanpassen van een sanitaire installatie (750 euro), geheel of gedeeltelijk vernieuwen van de elektrische huisinstallatie (750 euro), koolmonoxidevergiftiging voorkomen (250 – 1.000 euro per maatregel). De laatste categorie betreft en uitbreiding van de woning in het geval u met teveel personen op een te kleine oppervlak woont (50% van de facturen, minimaal 600 euro en maximaal 1.250 euro).

Vlaamse Renovatiepremie

De Vlaamse Renovatiepremie is bedoeld voor woningeigenaren die hun woning van 30 jaar en ouder willen renoveren, en gebouweigenaren die hun pand willen verbouwen tot een woning. De werken die in aanmerking komen voor een premie zijn ondergebracht in vier categorieën.

Categorie 1 gaat over de structuur van de woning. Dat betreft funderingen, muren, dragende vloeren en trappen.

Categorie 2 gaat over renovatie van het dak, zoals het dakgebint, dakbedekking, goten en afvoer.

Categorie 3 betreft schrijnwerk, dus aanpassing van de ramen, kozijnen en buitendeuren.

Categorie 4 gaat over de technische installatie, zoals de elektrische installatie, de installaties voor het sanitair in badkamer en toilet, en de centrale verwarming.

De Vlaamse Renovatiepremie kan per renovatie twee keer worden aangevraagd voor verschillende categorieën.

Meer informatie over de Vlaamse Renovatiepremie. [Externe link naar Vlaanderen.be]

Voorwaarden

De Vlaamse Renovatiepremie is aan te vragen door woningeigenaren van woningen van 30 jaar en ouder. De premie wordt toegekend op basis van het inkomen, de staat van de woning en de ingediende facturen.

Procedure

De premies worden aangevraagd nadat de werkzaamheden in een categorie zijn voltooid en gefactureerd. De aanvraag kan worden ingediend vanaf het moment waarop u de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimaal 9 jaar. Als het gaat om een tweede aanvraag voor dezelfde woning kan dat niet eerder dan 1 jaar en niet later dan 2 jaar na de eerste aanvraag.

Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier plus de bijbehorende facturen en andere documentatie (vergunningen, plannen, verklaringen, fotomateriaal). Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen. Er zijn aparte aanvraagformulieren voor woningeigenaren en verhuurders. De aanvraag moet per post worden verstuurd of kan tijdens bezoekuren worden afgegeven op het vermelde adres. Een aanvraag via email is niet mogelijk.

Uiterlijk een maand na de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging plus dossiernummer. Na maximaal 8 maanden ontvangt u een brief met een voorlopige beslissing. Als de aanvraag wordt toegekend bestaat die voorlopige beslissing uit een overzicht van de facturen die in aanmerking komen voor subsidie plus een berekening van het premiebedrag. Als de aanvraag wordt geweigerd krijgt u uitleg waarom dit het geval is. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen een maand bezwaar aantekenen.

Aanvraagformulieren Vlaamse Renovatiepremie downloaden. [Externe link Wonenvlaanderen.be]

Bedrag

De Vlaamse Renovatiepremie bestaat uit een bedrag van 20% of 30% van de goedgekeurde facturen. Aan het bedrag is een maximum verbonden van 10.000 euro. Dat maximum is de som van twee aanvragen.

Aanpassingspremie

De aanpassingspremie is bedoeld voor 65-plussers die hun woning willen aanpassen, zodat ze er langer kunnen blijven wonen. Dat betreft zowel verbouwingen als het aanbrengen van technische installaties. Bij verbouwingen gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om woonomgeving te creëren waarin een bejaarde zelfstandig kan wonen. Zoals het verbreden van (toegangs-)deuren en gangen, verwijderen van drempels, het aanbrengen van hellende vlakken om niveauverschillen op de verdieping weg te werken, het vergroten van de toilet en badkamer, en het plaatsen van een veilige trap tussen de verdiepingen.

Bij technische installaties gaat zowel over hele eenvoudige maatregelen, zoals het plaatsen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten, als meer complexe zaken. Denk daarbij aan het installeren van een badkamer met minimaal een douche en wasbak, het plaatsen van een aangepast toilet, installatie van een traplift of rolstoelplateaulift, en het installeren van hulpmiddelen waarmee mensen zich kunnen verplaatsen. Deze maatregelen zijn verdeeld in categorieën. Per categorie wordt een premie verstrekt.

Meer informatie over de aanpassingspremie voor 65+ers. [Externe link Vlaanderen.be]

Voorwaarden Aanpassingspremie

U kunt de Aanpassingspremie aanvragen als bewoner en als huurder van een woning. Om voor de premie in aanmerking te komen moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Dat betreft uw leeftijd, inkomen, de woning en de facturen. De voorwaarden ten aanzien van de leeftijd en het inkomen zullen per 1 juni 2019 wijzigen.

Het minimum bedrag van de opgetelde facturen is 1.200 euro en de facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar (vanaf juni 2019 niet ouder dan 2 jaar). Op basis van die facturen wordt de premie berekend. In de 10 jaar na aanvraag van de eerste premie mag maximaal drie keer een aanpassingspremie worden aangevraagd. Het moet wel telkens om een andere categorie aanpassingen gaan. De aanvragen mogen elkaar overlappen en het is ook niet nodig om met de tweede aanvraag te wachten totdat de eerste is goedgekeurd.

Meer informatie over de voorwaarden van de aanpassingspremie. [Externe link Wonenvlaanderen.be]

Procedure

De Aanpassingspremie kan worden aangevraagd zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat kan zowel met een digitaal aanmeldingsformulier als met een papieren formulier, dat u bij Wonen-Vlaanderen aanvraagt.

Na het indienen van de aanvraag krijgt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Na drie maanden volgt een beslissing en weer drie maanden later volgt uitbetaling.

Bedrag

Per onderdeel bedraagt de aanpassingspremie 50% van de goedgekeurde facturen, inclusief btw. De premie is per onderdeel nooit hoger dan 1.250 euro.

Waarom Bouw-wijzer.be?

Wilt u uw huis gaan verbouwen of renoveren? Of heeft u een klus die u graag wilt uitbesteden aan een vakman? Dan bent u bij Bouw-wijzer.be aan het juiste adres. Op onze website vind u een heleboel informatie over huis-, tuin- en klusgerelateerde onderwerpen. Deze informatie heeft ons team samengesteld zodat u een goed beeld krijgt wat de voor- en nadelen van bepaalde bouwgerelateerde onderwerpen zijn.

Meer informatie over de kosten voor vochtbestrijding
Meer informatie over doorslaand vocht

Groot netwerk is een voordeel voor u

Doordat wij in de loop der jaren een groot aantal bedrijven in ons netwerk hebben opgenomen zijn er per provincie meerdere aanbieders van verschillende werken. Dit is een voordeel voor u omdat deze bedrijven met elkaar gaan concurreren om u een goed voorstel te doen. Hierdoor daalt de prijs van de klus aanzienlijk!

Besparen door offertes te vergelijken!

Daarnaast kunt u bij ons vrijblijvend en kosteloos offertes aanvragen van verschillende bedrijven uit uw provincie. Door de ontvangen offertes te vergelijken op prijs, voorwaarden en aanbod kan u zelf een keuze maken welke firma de beste papieren heeft om voor u de werken uit te voeren.